exclusive distributor of T-Scan® NovusTM

Analýza oklúznej sily skusu  Meranie & časovanie

______

Po celé roky zubná oklúzna analýza bola z veľkej časti otázkou odhadov pre zubných  lekárov. Artikulačný papier, vosky, indikátory tlaku pasty, atď. boli jedinými prostriedkami pre všetkých zubných lekárov, ktorí mali k posúdeniu a vyváženiu oklúznych síl skusu. Väčšina z týchto metód nie sú dostatočne citlivé pre objektívnu detekciu dotyku skusu s možnosťou zmerať i čas a silu skusu. Tekscan prináša riešenie tohto problému s patentovaným

T-Scan ® systémom.

T-Scan systém je cenným nástrojom, ktorý pomáha  pri diagnostickom procese analýzy pacientovho hryzu ukázať, čo je a čo nie je správne. Pri hryznutí môže byť skus nestabilný, spôsobiť bolesti, rozbitie zubnej výplne, ochorenie  ďasien, straty zubov, bolesti hlavy a poruchy TMJ.

© 2007 Tekscan, Inc.

All Rights Reserved